ΔΙΑ ΒΙΟΥ

ΔΙΑ ΒΙΟΥ

Παρασκευή, 9 Μαΐου 2014

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ

Σας ενημερώνουμε ότι οι εκπαιδευόμενοι που παρακολούθησαν τα 2 τμήματα κοινωνικής δικτύωσης (social media), καθώς και τα 2 τμήματα Διαδικτυακών εργαλείων που πραγματοποιήθηκαν τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 2014 και έχουν τον απαραίτητο αριθμό παρουσιών μπορούν να περάσουν από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης να παραλάβουν τη βεβαίωσή τους κάθε Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή 10.00-14.00.